Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Het betreden van babyspa BabyRelaxJoDi is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reactie of vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).
 • Personen met huiduitslag, besmettelijke ziektes, open wonden of onder invloed van alcohol, drugs of andere verslavende middelen worden niet toegelaten tot de Baby Spa.
 • Voor het behandelen van een baby zal te allen tijde een ouder of verzorger ouder moeten zijn dan 16 jaar.
 • U als ouder/verzorger is verantwoordelijk voor uw eigen baby.
 • BabyRelaxJoDi is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk zijn, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van BabyRelaxJoDi dekking biedt
 • Heeft u een afspraak gemaakt  bij BabyRelaxJodi  dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Definitie

 • BabyRelaxJodi een spa & wellness exclusief voor baby’s. In de baby spa kunnen baby’s floaten in de spabaden waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat. De sessie wordt aangevuld met een babymassage als je dit wilt.
 • Tevens worden er cursussen/ workshops gegeven voor baby’s.
 • BayRelaxJoDi verleent geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 0 tot en met ongeveer 8 maanden. Prematuur baby’s en baby’s die al meerdere bezoekjes hebben gebracht aan BabyRelaxJoDi kunnen eventueel nog tot ongeveer 10 maanden floaten.  
 • Annuleren / Te laat komen/ No-Show
 • Annuleren kan minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefonisch.
 • Wanneer je tijdig wegens omstandigheden je afspraak moet annuleren kan je zonder verdere kosten een je afspraak verplaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.
 • Meer dan 5 minuten te laat komen gaat van de float tijd af. Dit om de sessie van anderen niet te verstoren.
 • Je wordt geacht minimaal 10 minuten voor de sessie begint aanwezig te zijn..
 • Deelname aan alle activiteiten van BabyRelaxJoDi zijn geheel voor eigen risico.

Cadeaubon

 • Cadeaubonnen zijn geldig voor een jaar.
 • Mocht je het bedrag van de cadeaubon niet in 1 keer opmaken, dan blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. We geven geen restbedrag terug.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Reproduceren van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van BabyRelaxJoDi sprake van is, zal aangifte worden gedaan.
 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via BabyRelaxJoDi.

 Persoonsgegevens en privacy

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóórdat je aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie of cursus bij BabyRelaxJoDi te boeken. Dit geldt ook voor de workshops shantala babymassage.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van je kind.
 • BabyRelaxJoDi is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd.
 • BabyRelaxJoDi stelt je persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.
 • BabyRelaxJoDi behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018.